له سیلفیده دلیبس 1 دوشنبه 18 بهمن1389 11:7

Delibes - Copelia Suite (Karajan)

نوشته شده توسط زینتماه  | لینک ثابت |

جیووانی باتیستا پرگولسی 1 دوشنبه 18 بهمن1389 11:6

Pergolesi - Salve Regina (Dutoit, Montreal)

Pergolesi - Stabat Mater (Dutoit, Montreal)                                                                  

نوشته شده توسط زینتماه  | لینک ثابت |

فلیکس مندلسون 2 دوشنبه 18 بهمن1389 11:5

Mendelssohn - Concerto for Violin & Orchesrta (Karajan)

Mendelssohn - Symphony No. 4 , op.90 'Italian' (Karajan)                        

نوشته شده توسط زینتماه  | لینک ثابت |

جیوچینو روسینی 1 دوشنبه 18 بهمن1389 11:5

Rossini - Overtures (Karajan)

Rossini - Stabat Mater

نوشته شده توسط زینتماه  | لینک ثابت |

کلوده دبوسی 1 دوشنبه 18 بهمن1389 11:4

Debussy - La Mer (Karajan)

Debussy - Prelude a l`apres-midi d`un faune (Karajan)

Debussy - Children`s Cornerm Suite (Murai)

Debussy - Prelude a l`apres-midi d un faune

Debussy - La Mer (Three Symphonic Sketches) (Horvat, ORF)

نوشته شده توسط زینتماه  | لینک ثابت |

آروو پارت 1 دوشنبه 18 بهمن1389 11:3

Arvo Part - Tabula Rasa 

نوشته شده توسط زینتماه  | لینک ثابت |

آرام خاچاتوریان 1 دوشنبه 18 بهمن1389 11:2

Khachaturian - Gayaneh Suite

Khachaturian - Piano Concerto in Db Major (Burgos)

Khachaturian - Violin concerto in D minor

Khachaturian - Cello Concerto (LPO)

نوشته شده توسط زینتماه  | لینک ثابت |

آن سوفیه موتر 1 دوشنبه 18 بهمن1389 11:1

Anne Sophie Mutter – Romance

نوشته شده توسط زینتماه  | لینک ثابت |

Marcello - Oboe Concerto (Hogwood)

نوشته شده توسط زینتماه  | لینک ثابت |

سرگئی پروکوفیو 1 دوشنبه 18 بهمن1389 10:59

Prokofiew - Symphony No. 1 in D major, op.25 (Karajan)

Prokofiew - Symphony No. 5 in B major, op.100 (Karajan)

نوشته شده توسط زینتماه  | لینک ثابت |

ماکس بروخ 1 دوشنبه 18 بهمن1389 10:58

Bruch - Violin Concerto No. 1 (Sandor, Budapest PO)

نوشته شده توسط زینتماه  | لینک ثابت |

جورج گرشوین 1 دوشنبه 18 بهمن1389 10:57

Gershwin - Concerto for Piano & Orchestra (Adolph)                   

نوشته شده توسط زینتماه  | لینک ثابت |

ری داگلاس و فردریک چوپین دوشنبه 18 بهمن1389 10:56

Chopin & Douglas - Les Sylphides (Karajan) 

نوشته شده توسط زینتماه  | لینک ثابت |

فیموز تنورز 1 دوشنبه 18 بهمن1389 10:55

Famous Tenors - Jussi Bjorling

Famous Tenors - Placido Domingo

نوشته شده توسط زینتماه  | لینک ثابت |

دیوید فانشاوه 1 دوشنبه 18 بهمن1389 10:55

David Fanshawe - African Sanctus

نوشته شده توسط زینتماه  | لینک ثابت |